Lippiskisan säännöt

 

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää CKC Clothing Oy

Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 08.03.2023 klo 20:00 ja päättyy 31.3.2023 klo 12:00

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä arvonnan järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen. Osallistujan on täytettävä Instagramin ja/tai Facebook yleiset käyttöehdot.

Arvontaan osallistutaan seuraamalla juho.andclothing Instagram tai Facebook -tiliä. Arvonta järjestetään erikseen sekä Instagramissa että Facebookissa ja sama henkilö voi osallistua kilpailuun molemmissa eri kanavissa. Voittajan valinta suoritetaan arvonnalla, jossa CKC Clothing Oy:n henkilöstön edustaja valitsee yhden satunnaisen nimimerkin/henkilön kaikkien juho.andclothing Instagram ja Facebook tilejä kilpailun päättymishetkellä seuraavien joukosta.

Arvontaan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin tai Facebookin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa koskeviin muutoksiin.

Palkinto

Arvonnan palkintona on kaksi (2) kappaletta arvonnan järjestäjän valitsemia Juho.And brändin lippiksiä. Toinen palkinnoista luovutetaan Instagram kilpailun voittajalle ja toinen Facebook kilpailun voittajalle. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Voitosta ilmoittaminen

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti järjestäjän toimesta. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista Instagramin direct message–toiminnolla tai Facebookin viestillä.

Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja arvonnan järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Arvonnan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Kilpailu ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin.

Tietosuoja

Arvonnan järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.