Instagram Contest Rules

Contest Organizer

The contest is organized by CKC Clothing Oy.

Entry Period

The entry period starts on September 22, 2023, at 16:00 and ends on October 9, 2023, at 00:00.

Participation in the Contest

The contest is open to all natural persons residing in Finland, Sweden, Denmark, or Estonia, excluding those employed by the contest organizer who are involved in the organization of this contest. Participants must comply with the general terms and conditions of Instagram and/or Facebook.

To enter the contest, participants should comment on the "Win a MELTING T-Shirt" post published on the juho.andclothing Instagram or Facebook account. The contest will be held on multiple different channels, and all comments received on these channels will be gathered together. The winner will be selected through a random draw by a representative of CKC Clothing Oy from among all participants who entered the contest by commenting.

The contest organizer is not responsible for entries that do not reach them due to technical reasons.

The contest organizer has the right to publish the names or usernames of the winners on their chosen communication and marketing channels.

The contest organizer reserves the right to disqualify individuals from the contest who have violated these rules, are suspected of using dishonest means to enter the contest, or have violated Instagram's terms of use.

Participants should review the contest rules. By participating in the contest, participants accept the contest rules and the decisions of the contest organizer. The contest organizer has the right to make any changes related to the contest.

Prize

The prize for the contest is one (1) "Melting" t-shirt (https://juhoand.com/products/melting-s-shirt) from CKC Clothing Oy. The prize's value is 49 euros. Prizes cannot be exchanged or converted into cash.

Announcing the Winner

The contest winner will be announced by publishing the winner's username and/or name on the juhoand.clothing Instagram and Facebook accounts.

The prize winner must confirm their win by contacting CKC Clothing Oy's Instagram or Facebook account. If the winner cannot be reached within two (2) days of the winner's selection, the winner's right to the prize will expire without compensation, and the contest organizer has the right to select a new winner.

Contest Organizer's Liability

The contest organizer's liability towards the contest participant is limited to the number and value of prizes mentioned in these rules.

The contest organizer is not responsible for any technical errors in the draw or detected misconduct. The contest organizer is also not liable for any damages claimed to have been caused, directly or indirectly, by participating in this contest or redeeming or using the prize.

The contest is not sponsored, endorsed, administered, or associated with Instagram or Facebook in any way.

Privacy

The contest organizer does not collect participants' contact information, usernames, or other information for direct marketing purposes.

Participants' information is only used for the purpose of conducting the contest and delivering prizes to the winners. Information is not shared with third parties.

 

Instagram kilpailun säännöt

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää CKC Clothing Oy

Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 22.09.2023 klo 16:00 ja päättyy 9.10.2023 klo 00:00

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Virossa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niitä arvonnan järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen. Osallistujan on täytettävä Instagramin ja/tai Facebook yleiset käyttöehdot.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla juho.andclothing Instagram tai Facebook -tilin julkaisemaan "Win a MELTING T-Shirt" -postaukseen. Arvonta järjestetään useassa eri kanavavassa ja näihin kaikkiin tulleet kommentit kerätään yhteen. Voittajan valinta suoritetaan arvonnalla, jossa CKC Clothing Oy:n henkilöstön edustaja valitsee yhden satunnaisen nimimerkin kaikkien arvontaan kommentilla osallistuneiden keskuudesta.

Arvontaan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa koskeviin muutoksiin.

Palkinto

Arvonnan palkintona on yksi (1) "Melting" t-paita (https://juhoand.com/products/melting-s-shirt) CKC Clothing Oy:ltä. Palkinnon arvo on 49 euroa. Palkintoja ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

Voitosta ilmoittaminen

Arvonnan voittaja julkaistaan juhoand.clothing Instagram ja Facebook tilien julkaisuissa julkaisemalla voittajan nimimerkki ja/tai nimi.

Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa ottamalla yhteyttä CKC Clothing Oy:n Instagram tai Facebook tiliin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja arvonnan järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Arvonnan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Kilpailu ei ole Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin.

Tietosuoja

Arvonnan järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.